No Flash
Accions del document

Adjudicacions

File EXP 2011/SER-10 (ANUNCI COMPLEMENTARI)
ANUNCI COMPLEMENTARI DE PUBLICITAT DE COFINANÇAMENT FEDER I MICINN EXP 2011/SER-10
File EXP 2012/OBR-09
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a LES INSTAL•LACIONS INTERIORS D’UNA PLANTA PILOT DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA A LA PLANTA BAIXA DE H3 del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
File EXP 2012/OBR-10
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a diferents partides pendents d’execució per adequació interior i de les seves instal•lacions de la planta pilot de tecnologia alimentaria a la planta baixa de H3 del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. FASE II
File EXP 2012/OBR-08
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a SALA BLANCA ALIMENTÀRIA AMB TRACTAMENT D’AIRE ESPECÍFIC DE TIPUS G-4 PRIMARI I H14 LOCAL AMB PRESSIÓ DIFERENCIAL POSITIVA PER UNA PLANTA PILOT DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA A LA PLANTA BAIXA DE H3 del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
File EXP 2012/OBR-07
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a diferents partides pendents d’execució per adequació interior de la planta pilot de tecnologia alimentaria a la planta baixa de H3 del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
File EXP 2012/GSP-4
Anunci d’ adjudicació per la contractació del servei d’ explotació del centre de Procés de Dades ubicat al PCiTAL.
File EXP 2011/GSP-1
Anunci d’ adjudicació per la contractació mitjançant procediment negociat amb publicitat del servei d’ explotació de la cafeteria menjador de l’ edifici del CeDico ubicat al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
File EXP 2011/GSP-3
Anunci de licitació deserta del procediment de licitació negociat amb publicitat per contractar el servei d’ explotació del Centre de Procés de Dades ubicat al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
File EXP 2011/OBR-25
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a diferents partides de connexió de l’hangar de Maqcentre i els espais de Maqcentre a la planta baixa de H3 del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
File EXP 2011/OBR-23
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a una sala blanca alimentaria amb tractament d’aire específic de tipus G-4 primari i H14 local amb pressió diferencial positiva per una planta pilot de tecnologia alimentària a la planta baixa de H3 del Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
File EXP 2011/OBR-22
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a diferents partides d’adequació interior d’una planta pilot de tecnologia alimentària a la planta baixa de H3 del Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
File EXP 2011/OBR-20
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a les instal•lacions elèctriques interiors de la planta baixa ala riu de H1 del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
File EXP 2011/OBR-24
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a les instal•lacions interiors d’una planta pilot de tecnologia alimentaria a la planta baixa de H3 del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
File EXP 2011/OBR-19
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a diferents partides de rehabilitació dels interiors de la planta baixa ala riu de H1 del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
File EXP 2011/SUB-17
Anunci d’ adjudicació per contractar el subministrament un espectròmetre de masses tipus triple quadripol mitjançant procediment negociat per exclusivitat a l’ empara del que disposa l’ art. 154 d) de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic.
File EXP 2011/SER-18
Anunci d’adjudicació per la contractació de Serveis: SERVEI DE DIRECCIÓ EXECUTIVA D’OBRES, SEGUIMENT DE CONTROL DE QUALITAT I CONTROL ECONÒMIC DE LES OBRES CORRESPONENTS A LES INSTAL•LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ, INSTAL•LACIONS AUDIOVISUALS, DADES, CONTROL CENTRALITZAT, PROTECCIÓ I ELECTRICITAT DEL CENTRE EXPERIMENTAL PER A LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MULTIMEDIA, DIGITALITZACIÓ I ARXIU DE CONTINGUTS – MAGICAL MEDIA AL PCITAL
File EXP 2011/OBR-4
Anunci d’adjudicació per la contractació de les obres corresponents a diferents partides de rehabilitació dels interiors de la planta primera de H2 del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
File EXP 2011/OBR-9
Anunci d’ adjudicació per la contractació de les obres corresponents a les instal·lacions audiovisuals, dades, control centralitzat, protecció i electricitat de MAGICAL mèdia al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
File EXP 2011/OBR-8
Anunci d’ adjudicació per la contractació de les obres corresponents a les instal·lacions de climatització i ventilació del centre experimental per a la producció audiovisual, multimèdia, digitalització de continguts al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
File EXP 2011/SER-15
Anunci d’adjudicació per la contractació de Serveis: SERVEI D’ENGINYERIA ACÚSTICA PER LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE ACÚSTIC DELS DIFERENTS PLATÓS I SALA DOLBY 7.1. DEL CENTRE EXPERIMENTAL PER A LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MULTIMÈDIA, DIGITALITZACIÓ I ARXIU DE CONTINGUTS – MAGICAL MEDIA- AL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENATRI DE LLEIDA
Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal