No Flash
Accions del document

Licitació. Nº expedient: 2010/SER-11

CONTRACTE DEL SERVEI D’ ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DIRECCIÓ INTEGRADA DEL PROJECTE I SERVEIS GENERALS AL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA

Tipologia: Serveis

Forma d’ adjudicació: Procediment obert, amb diversos criteris d’ adjudicació

Tipus de licitació/ Pressupost:  76.184 € ( IVA exclòs)

Projecte i partida: EQUIDI 2010 2 EQUID 0 91 463022799

Garantia provisional: No s’ exigeix

Lloc i data de Publicació: BOP número 171 de 7 de desembre de 2010.

Classificació: No s’ exigeix

Termini d’ execució:  4 mesos des de la signatura del contracte

Termini de presentació:  A les 13 hores del dia 24 de desembre de 2010

Ampliació del termini de presentació: a les 13 hores del dia 14 de gener de 2011. L’ anunci d’ ampliació de termini per la presentació d’ ofertes està publicat al BOP núm.181, de 28 de desembre de 2010.

Atès que s’ han detectat errades en la clàusula 6 del plec de prescripcions tècniques es concedeix una ampliació del termini per la presentació de proposicions.

Poden descarregar-se els plecs de prescripcions tècniques corregits a l’ apartat: Plec de prescripcions tècniques corregit.

En conseqüència el termini previst a la clàusula 21 del plec de clàusules administratives particulars s’ entén ampliat a les 13 hores del dia 14 de gener de 2011.

Lloc de presentació:  Registre General del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Parc de Gardeny, Turó de Gardeny, edifici CeDico,  1ª planta

Plec de clàusules Administratives Particulars: Descarregar

Plec de prescripcions tècniques corregit: Descarregar

Obertura d’ ofertes: Es comunicarà a les empreses interessades i s’anunciarà a la pàgina web www.pcital.es

Obertura pública sobres 2: dia 1 de febrer de 2011 a les 13.00 hores ( sala d’ actes de l’ Edifici del CeDiCo 1ª planta)

Obertura pública sobres 3: dia 2 de març de 2011 a les 17.00 hores ( sala d’ actes de l’ Edifici del CediCo  1ª planta)

Valoració dels sobres 2: Documentació tècnica. Ponderació depenent d’ un judici de valor: Descarregar

Informació:
Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Parc de Gardeny, Turó de Gardeny, edifici CeDiCo, 1ª planta
Horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores

Observacions:
S’ adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d’ observar-se alguna errada o discrepància, tota interpretació dels plecs es farà sobre la base de l’ edició impresa disponible en el Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

En tràmit:

Contractat:

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal