No Flash
Accions del document

Licitacio. Nº expedient: 2010/SUB-30

CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE L’ EQUIPAMENT, MATERIAL, INSTAL·LACIONS, OBRES I SERVEIS NECESSARIS PER LA CREACIÓ DEL FUTUR CENTRE D’INICIATIVES AUDIOVISUALS ( MAGICAL) AL PCiTAL

Tipologia: Subministraments

Forma d’ adjudicació: Procediment obert, amb diversos criteris d’ adjudicació.

Tipus de licitació/ Pressupost: 1.525.000 € ( IVA exclòs)

Garantia provisional: No s’ exigeix

Lloc i data de Publicació: DOUE 26 de març de 2011; enviat al BOE i pendent de publicar.

Classificació: No es requereix

Termini d'execució:

  • Lot A: 3 mesos com a màxim a comptar des de la signatura del contracte
  • Lot B: 3 mesos com a màxim a comptar des de la signatura del contracte
  • Lot C: 3 mesos com a màxim a comptar des de la signatura del  contracte

Termini de presentació:  A les 13 hores del dia 5 de maig de 2011

Lloc de presentació:  Registre General del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Turó de Gardeny, edifici CeDiCo
Primera Planta

Plec de clàusules Administratives Particulars: Descarregar

Plec de prescripcions tècniques: Descarregar

Resolució correcció d'errades: Descarregar

Documentació complementària:

Reunió per aclariments i visita a l’ obra:

Dia: 20 d’ abril de 2011
Hora: 11.00 hs.
Lloc: Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Edifici CeDico, 1ª planta (Sala d’ actes)

Enviar e-mail a l’adreça electrónica: parc@pcital.es indicant el nom de l’ empresa, el de les persones assistents i la consulta que vulgueu  plantejar, a ser possible abans de les 10.00 del dia 18 d’ abril.

Respostes a les consultes plantejades: Descarregar

Obertura d'ofertes: El lloc, dia i hora s’ establiran en el perfil del contractant

Obertura pública sobres 2: dia 16 de maig de 2011 a les 13.00 hores ( sala d’ actes de l’ Edifici del CeDiCo 1ª planta)

Obertura pública sobres 3: dia 26 de maig de 2011 a les 13.00 hores ( sala d’ actes de l’ Edifici del CeDiCo 1ª planta)

Valoració dels sobres 2: Documentació tècnica. Ponderació depenent d’ un judici de valor - Descarregar

Informació:
Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Turó de Gardeny, edifici CeDiCo
Primera Planta
Horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

Observacions:
S’adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d’observar-se alguna errada o discrepància, tota interpretació dels plecs es farà sobre la base de l’edició impresa disponible en el Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

En tràmit:

Contractat:

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal