No Flash
Accions del document

Licitació. Nº expedient: 2011/OBR-9

CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS A LES INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, DADES, CONTROL CENTRALITZAT, PROTECCIÓ I ELECTRICITAT DE MAGICAL MÈDIA AL PCiTAL

Tipologia: Obres

Entitat adjudicadora:  Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Objecte del contracte: Contractació de les obres corresponents a les instal·lacions audiovisuals, dades, control centralitzat, protecció i electricitat del Magical mèdia al PCiTAL

Forma d’ adjudicació: Negociat amb publicitat, amb diversos criteris d’ adjudicació

Tipus de licitació/ Pressupost: 943.652,47 € ( IVA exclòs)

Finançament:
PROJECTE: 2010-MAGIC-1
Aquest projecte està finançat pel Ministerio de Industria, turismo y Comercio- Plan avanza 2007 Centros de conocimiento y contenidos.
Partida: 622.0

Lloc i data de Publicació:  BOP núm. 67 de 7 de maig de 2011

Garantia provisional: No s’ exigeix

Garantia definitiva: 5% del preu d’ adjudicació

Classificació del contractista:
Grup I subgrup 1 categoriac
Grup I subgrup 6 categoria d
Grup J subgrup 4 categoria b
Grup I subgrup 7 categoria b

Termini d’ execució:  abans de 30 de juny de 2011

Termini de presentació d’ ofertes:  a les 12 hores del dia 16 de maig de 2011

Documentació a presentar: La que s’ esmenta a la clàusula 4 del plec de clàusules administratives

Lloc de presentació:  Registre General del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Turó de Gardeny, Parc de Gardeny, edifici CeDiCo Primera Planta

Plec de clàusules Administratives Particulars: Descarregar

Plec de prescripcions tècniques: Descarregar

Documentació complementària:

Composició de la mesa de contractació: Descarregar

Informació:
Entitat: Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (De dilluns a divendres de 9 a 13 hores)
Domicili: Parc de Gardeny, Edifici del CeDico 1ª planta
Localitat i Codi Postal: Lleida 25071
Telefon: 973272922
Telefax: 973267161
Pàgina web: www.pcital.es

Observacions:
S’ adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d’ observar-se alguna errada o discrepància, tota interpretació dels plecs es farà sobre la base de l’ edició impresa disponible en el Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

En tràmit:

Contractat:

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal