No Flash
Accions del document

Licitació. Nº Expedient: 2015/SER-07

CONTRACTE DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT FINANCER DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA.

Tipologia: Serveis.

Forma d’ adjudicació: Procediment negociat amb publicitat.

Pressupost: Anualitat 2015: 26.000,00€ (IVA exclòs)

                   Anualitat 2016: 72.000,00€ (IVA exclòs)

Partida: 91.4630.227.99.

Garantia provisional: No s'exigeix.

Termini d'execució: d'acord amb els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.

Data de publicació de l'anunci: 5 de novembre de 2015

Termini de presentació: set (7) dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.

Lloc i forma de presentació: Presencialment. Registre General del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Parc de Gardeny, Turó de Gardeny, edifici CeDiCo, 1ª planta. Lleida.

Plec de clàusules Administratives: Descarregar

Plec de prescripcions tècniques: Descarregar

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal