No Flash
Accions del document

Licitació - Nº Expedient: 2009/OBR-23

CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU CENTRE EXPERIMENTAL DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MULTIMÈDIA DE LLEIDA-MAGICAL MÈDIA

Tipologia: Obres

Forma d'adjudicació: Concurs, procediment obert, amb diversos criteris d’ adjudicació

Tipus de licitació/ Pressupost: 6.226.574,45 € ( IVA exclòs)

Garantia provisional: No s’ exigeix

Lloc i data de Publicació: DOUE 26/12/2009 REF. 2009/S 249-358103

Classificació: Grup C, subgrup 4, categoria f

Termini d’ execució:  12 mesos o el que hagi proposat l’ adjudicatari si fos menor

Termini de presentació:  A les 13 hores del dia 24.02.2010

Lloc de presentació:  Registre General del consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Turó de Gardeny, edifici 23-A
Oficina 19

Plec de clàusules Administratives Particulars: Descarregar

Amidaments i pressupost: Edició digital del projecte disponible en el Consorci del Parc Científic.

Obertura d'ofertes:

Sobre 2. Dia 01/03/2010 Hora: 13.00 Lloc. Sala d’actes del consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida Turó de Gardeny, edifici 23-A

Sobre 3. Dia 26/03/2010 Hora: 12.00 Lloc. Sala d’actes del consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida Turó de Gardeny, edifici 23-A

Valoració dels sobres 2. Documentació tècnica ( ponderació depenent d’un judici de valor) Descarregar

Valoració dels sobres 3. Oferta econòmica i millores per reducció del termini d’execució (criteris aplicables de forma automàtica)
Descarregar

Informació: Al consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Turó de Gardeny, edifici 23-A
Oficina 19
Horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores

Observacions:
S'adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d’observar alguna errada o discrepància, tota interpretació dels plecs es farà sobre la base de l’ edició impresa disponible en el Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

En tràmit:

Contractat:

VISITA CONJUNTA DIA 4 DE FEBRER DE 2010 A LES 11.00 HORES A LA SALA D’ ACTES DEL PCiTAL EDIFICI 23A ( CENTRE D’ INICIATIVES EMPRESARIALS) TURÓ DE GARDENY

Es convoca pel dijous dia 4 de febrer de 2010 a les 11:00 hores a la sala d’ actes del PCiTAL , Edifici 23 A ( Centre d’ iniciatives empresarials) Turó de Gardeny, una visita conjunta no obligatòria com a complement de la documentació del procediment de licitació “OBRES DEL PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU CENTRE EXPERIMENTAL DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MULTIMÈDIA DE LLEIDA-MAGICAL MÈDIA” ( Expedient número 2009/OBR-23) amb el següent ordre de visita:

11:00 – 11:30 Explicació del projecte per part de UTE Màgical com equip redactor del projecte.
11:30 – 12:00 Aclariment de dubtes
12:00 – 14:00 Visita a les instal·lacions existents on s’ubicarà el Centre Audiovisual Magical.

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal