No Flash
Accions del document

Licitació. Nº expedient: 2010/GSP-4

CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI D’ EXPLOTACIÓ DE LA CAFETERIA MENJADOR DE L’ EDIFICI DEL CEDICO

Tipologia: Concessió de gestió de servei públic

Forma d’ adjudicació: Procediment obert, tramitació ordinària amb diversos criteris d’ adjudicació.

Canon anual mínim de sortida per la gestió del servei: 12.000 euros ( IVA exclòs )

Canon anual mínim de sortida per màquina expenedora: 600 euros ( IVA exclòs )

Garantia provisional: No s’ exigeix

Garantia definitiva: 30.000 euros

Lloc i data de Publicació: BOP de Lleida núm.75 d’ 1 de juny de 2010

Classificació: No s’ exigeix

Termini d’ execució:  7 anys prorrogables per períodes bianuals amb un màxim entre el contracte inicial i les seves pròrrogues de 13 anys a comptar des de la data de la signatura del contracte

Termini de presentació:  A les 13 hores del dia 16 de juny de 2010

Lloc de presentació:  Registre General del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

  • Turó de Gardeny, edifici 23-A
  • Oficina 19

Plec de clàusules Administratives Particulars: Descarregar

Obertura d’ ofertes: el lloc, dia i hora s’ establiran  en el perfil del contractant

Obertura pública (sobres 2) dia 2 de juliol a les 14 hores a la sala d’ actes del PCiTAL

Obertura pública (sobres 3) dia 15 de juliol a les 13 hores a la sala d’actes del PCiTAL

Visita i reunió tècnica informativa:  dia 9 de juny a les 12 hores a la sala d’actes del PCiTAL ( edifici 23A centre d’ iniciatives empresarials)
Es recomana venir amb calçat còmode i adequat per la visita d’ obres.

Informació:
Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

  • Turó de Gardeny, edifici 23-A
  • Oficina 19
  • Horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

Observacions:
S’ adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d’ observar-se alguna errada o discrepància, tota interpretació dels plecs es farà sobre la base de l’ edició impresa disponible en el Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

Documentació complementària: Proposta dels equipaments i distribució dels espais

En tràmit:

Contractat: No

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal